Обелиск

За нас

От 1-ви април 2012 г. стартира проектът „Културно-историческите паметници в област София-град“, финансиран по програма „Младежта в действие“. Подкрепата на програмата позволи създаването на този електронен каталог на българските паметници. От изключително значение за нас беше чрез този проект да привлечем максимален брой млади хора, които да се информират за монументалното ни наследство и да изградят нагласа за неговото опазване. Нашият проект не се съсредоточи в центъра на град София, а събра информация за близо двеста обекта ... още


Знаете ли, че?

Пред главния вход на Софийския университет „Свети Климент Охридски” има паметници на братята Христо и Евлоги Георгиеви, които завещават земята, върху която е построен Ректората и двете му крила, както и над 6 милиона лева за изграждането и поддържането на сградата?